Nanjing Julong is good at plastics modification.

Nanjing Julong Science & Technology Co.,LTD

Contact Us

NANJING JULONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

 

NO.8 JULONG ROAD, NANJING NEW & HIGH TECH DEVELOPMENT ZONE, NANJING, P.R. CHINA, 210032

phone code:  +86-25-58647482

email:   julong@njjulong.cn

Working Time: 8:30-16:30, GMT+8h, Monday-Friday

 

« HQ: Nanjing

GUANZHOU OFFICE      +86-20-36975080

CHONGQING OFFICE    +86-23-68190943

WUHAN OFFICE            +86-27-84799283

SHANGHAI OFFICE        +86-13917416715,13918256415


Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2018 www.metinfo.cn